Thursday, May 7, 2009

Senarai AJK Pemuda UMNO PutraJaya

Pengerusi Tetap:Sdr.Mohammad Iqbal Abd Samad
Timbalan Pengerusi:
Sdr.Musa Ahmed
Ketua Pemuda :Datuk Ahmad Zaki Zahid
Naib Ketua Pemuda :Sdr.Hisamuddin Yahaya
Penolong Setiausaha:Sdr.Ahmad Faisal Abd.Karim
Ketua Penerangan:
Sdr Wan Shahinur Izran
Bendahari:Ahmad Zubir Zahid
Ahli Jawatankuasa:
1.Sdr Zaidi Che Man
2.Sdr Khairul Hamizu Yusof
3.Sdr Nasru Syazwan Nawai
4.Sdr Mohd Rozi Husin
5.Sdr Romli Yahaya
6.Sdr Azhar Abas
7.Sdr Mohamad Alwi Ghani
8.Sdr Ahmad Haromain Othman
9.Sdr Ahmad Fadhil Mansor
10.Sdr Syahrizal Shamsudin
11.Sdr Mohd Nasir Abd Rahman
12.Sdr Nazarul Hisham Sabardin
13.Sdr Khairil Anuar Ahmad
14.Sdr Mohd Zushaidey Zulkifli
15.Sdr Amiruddin Musa
16.Sdr Amri Ahmad*
17.Sdr Shahrel Azley*
18.Sdr Mohd Nasar Hj Md Yunus*


Setiausaha Kerja:
1. Sdr Md Yatim Ariffin


* merupakan AJK LANTIKAN
Hubungi kami :
Alamat: Pejabat UMNO Bahagian, Presint 14 Diplomatik, Putrajaya
Tel: 03-8888 5761
Email :pputrajaya@gmail.com